Οι φίλοι του μπλοκ

Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Orthetrum coerulescens

φωτογραφία από την περιοχή της Χώρας
Μανώλης Σιμιδαλάς

Η λιβελούλα Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) εξαπλώνεται σε Ευρώπη και Μεσόγειο.
Οι τυπικοί βιότοποί της είναι λίμνες και ρυάκια. Πετάνε Μάιο - Σεπτέμβριο.
Ετυμολογία:
Orthetrum < ὀρθός (ευθεία, παράλληλος) + ἦτρον (κοιλιά) ==> επειδή έχει τα κοιλιακά πλευρά παράλληλα.
caerulescens < caeruleus κυανός ==> αναφορά στην αύξηση της μπλε προεξοχής στα ώριμα αρσενικά.
λιβελούλα < από το  γαλλικό libellule < libella (λατιν.) διαβήτης - επίπεδο ==> από
το οριζόντιο πέταγμα τού εντόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: