Οι φίλοι του μπλοκ

Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Hymenonema graecum

Τερλάκι (Χώρα) 10/05/2020
φωτογραφία Μανώλης Σιμιδαλάς

Το Hymenonema graecum [(L.) DC. 1828] είναι ενδημικό των Κυκλάδων με παρουσία σχεδόν σ' όλα τα νησιά. Συλλέχτηκε το 1700 από τον Τουρνεφόρ μάλλον από την Μήλο.
Βιότοπος: ξηρά λιβάδια, άκρες του δρόμου, βραχώδεις πλαγιές σε διάφορα υποστρώματα και σε υψόμετρα 0-200 (-700) μ.
Πολυετές φυτό με ύψος 30-70 κ. Άνθη σε βαθύ κίτρινο.
Άνθιση: μέσα Απριλίου - Ιούνιος.
Ετυμολογία:
Hymenonema < υμήν (υμένος) + νήμα ==> από την μορφή των νημάτων του άνθους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: