Οι φίλοι του μπλοκ

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

Exoprosopa pandora

Περιστεριά 08/05/21
φωτογραφία Μανώλης Σιμιδαλάς

Η Exoprosopa pandora ανήκει στα Δίπτερα και είναι από τα μεγαλύτερα έντομα.
Ετυμολογία:
Exoprosopa < έξω + πρόσωπο = εξωπρόσωπη ==> από την θέση της κεφαλής.
pandora < Πανδώρα (μορφή της ελληνικής μυθολογίας).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: