Οι φίλοι του μπλοκ

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Cystoseira amentacea

Βουδοσπηλιά (ακτή) - Κάτω Μεριά 30/05/2021
φωτογραφία Μανώλης Σιμιδαλάς

To γένος Cystoseira αποτελείται από είδη φαιοφυκών που είναι κυρίαρχα στη Μεσόγειο και σχηματίζουν πολύπλοκες φυτοκοινωνίες με μεγάλη βιοποικιλότητα. Θεωρούνται δείκτες οικολογικής κατάστασης γιατί είναι ευαίσθητα στη ρύπανση, την βόσκηση και τον υδροδυναμισμό. Αποτελούν οικότοπος NATURA.
H Cystoseira amentacea αναπτύσσεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και αποτελεί δείκτη καθαρότητας και υγείας του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
Ετυμολογία:
cistosèira (ή cistosira ) < κύστη + σειρά ==> από τις κύστες που βρίσκονται κατά μήκος των κλαδιών.
amentacea < amentum (λατιν.) δερμάτινος ιμάντας που χρησιμοποιήθηκε για να διευκολύνει την ρίψη του ακοντίου. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε από την βοτανική για να δηλώσει μια χαλαρή και κρεμάμενη ταξιανθία με άνθη αφανή χωρίς πέταλα ==> ο ελληνικός όρος είναι «ίουλος» (χνούδι)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: