Οι φίλοι του μπλοκ

Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

Ornithogalum umbellatum

Χώρα 26/03/2007

Το Ornithogalum umbellatum, L. 1753, s. lat., είναι ευρωμεσογειακό είδος με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με επιστημονικές απόψεις, είναι πολύ συγγενικό ή ταυτίζεται με το Ornithogalum divergens, Boreau 1847, με βάση χρωματοσωματικές έρευνες.
Βιότοπος: καλλιεργούμενοι και ακαλλιέργητοι αγροί (κυρίως στις παρυφές τους), ελαιώνες, υγρά λιβάδια, δολίνες, σε υψόμετρα 0-1200 μ.
Πολυετές βολβόριζο φυτό, με ωοειδή βολβό και μορφές προσαρμοσμένες στην παραδοσιακή γεωργία.
Φύλλα 4-7 όρθια και αποκλίνοντα, γραμμοειδή.
Άνθη 6-15 στην πλήρη ανθοφορία.
Ανθίζει τέλη Μαρτίου - αρχές Ιουνίου.

Ετυμολογία:
Ornithogalum >  Όρνις (πτηνό,  όρνιθα, κόττα) + γάλα. Αναφέρεται στην φράση «και του πουλιού το γάλα», λόγω του λευκού χρώματος των τεπάλων του.
umbellatus, a, um > umbélla, σκιάδιο, ομπρέλα ==> από την διάταξη των φύλλων.
divergens > di + vergo αποκλίνω ==> με αποκλίνοντα φύλλα ή άνθη = αποκλίνον.


Δεν υπάρχουν σχόλια: