Οι φίλοι του μπλοκ

Πέμπτη 27 Μαΐου 2010

Umbilicus horizontalis

Χώρα 31/03/2010 Καστελόπετρα

Ο Umbilicus horizontalis [(Guss.) DC. 1828] είναι μεσογειακό φυτό από την Ιταλία και δυτικότερα. Έχει ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα και τις Κυκλάδες.
Συνώνυμο: Cotyledon horizontalis (Guss. 1826).
Βιότοπος: βραχώδεις σκιερές θέσεις σε υψόμετρα 0-700 μ.
Πολυετές είδος με κονδυλώδες ρίζωμα. Στέλεχος απλό 10-50 εκ.. Φύλλα σαρκώδη.
Άνθιση: Απρίλιος - Μάιος.
Umbilicus (λατιν.) = ομφαλός, αφαλός ==> από το σχήμα των φύλλων.
horizontalis < ορίζοντας => από την οριζόντια διάταξη της ανθοταξίας.
Cotyledon < κοτυληδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: