Οι φίλοι του μπλοκ

Δευτέρα 3 Μαΐου 2010

Μπουκέτο των βράχων

Χοζοβιώτισσα 04/04/2010

Ένα μέρος του φυσικού βραχόκηπου στο μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας δείχνει αυτό το μπουκέτο σε μια εσοχή του βράχου, με τα ενδημικά Origanum calcaratum (αμοργιανό δίκταμο), Scorzonera eximia και Sedum sp.

Δεν υπάρχουν σχόλια: