Οι φίλοι του μπλοκ

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Merops apiaster

Αιγιάλη Μάιος 2019
φωτογραφία Απόστολος Χριστόπουλος

Ο Merops apiaster είναι τακτικός μετανάστης. Εμφανίζεται περί τα τέλη Μαρτίου και ο βασικός όγκος των πουλιών εμφανίζεται στο δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου. Το φθινόπωρο το κύριο πέρασμα προς τανότια γίνεται το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Επιστημονικό όνομα: Merops apiaster.
Ελληνικό όνομα (ΕΟΕ): μελισσοφάγος.
Ετυμολογία:
Merops < μέροψ (μέροπος).
apiaster < apis μέλισσα.

Γράφει σχετικά ο Αριστοτέλης:
«Περὶ μὲν οὖν τῶν πελαργῶν, ὅτι ἀντεκτρέφονται, θρυλεῖται παρὰ πολλοῖς· φασὶ δέ τινες καὶ τοὺς μέροπας ταὐτὸ τοῦτο ποιεῖν, καὶ ἀντεκτρέφεσθαι ὑπὸ τῶν ἐκγόνων οὐ μόνον γηράσκοντας ἀλλὰ καὶ εὐθύς, ὅταν οἷοί τ' ὦσιν· τὸν δὲ πατέρα καὶ τὴν μητέρα μένειν ἔνδον. Ἡ δ' ἰδέα τοῦ ὄρνιθος τῶν πτερῶν ἐστὶ τὰ μὲν ὑποκάτω ὠχρόν, τὰ δὲ ἐπάνω ὥσπερ τῆς ἁλκυόνος κυάνεον, τὰ δ' ἐπ' ἄκρων τῶν πτερυγίων ἐρυθρά. Τίκτει δὲ περὶ ἓξ ἢ ἑπτὰ ὑπὸ τὴν ὀπώραν, ἐν τοῖς κρημνοῖς τοῖς μαλακοῖς· εἰσδύεται δ' εἴσω καὶ τέτταρας πήχεις.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: