Οι φίλοι του μπλοκ

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Euplagia quadripunctaria

Χώρα
φωτογραφία Μανώλης Σιμιδαλάς

Η νυχτοπεταλούδα Ευπλαγία η τετράστικτη (Euplagia quadripunctaria) είναι δραστήρια τη νύχτα ενώ την μέρα αναπαύεται σε ρεματιές, υγρά δάση πλατύφυλλων δέντρων και κατά μήκος υγρών μονοπατιών σε κορμούς δέντρων, φύλλα θάμνων και εσοχές υγρών βράχων.
Τρέφεται με το νέκταρ μια μεγάλης σειράς ποωδών φυτών
Είναι πεταλούδα μιας γενιάς και πετά από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Συνώνυμα: Panaxia quadripunctaria, Callimorpha quadripunctaria.
Ετυμολογία:
* Euplagia < ευ (καλό, όμορφο) + πλαγία ==> αναφορά στις ωραίες εγκάρσιες ραβδώσεις που έχουν τα μπροστινά φτερά.
* quadripunctaria < quadri (τέσσερα) + punctum (στίγμα, σημάδι) ==> αναφορά στα μεγάλα μαύρα στίγματα στην κόκκινη επιφάνεια των πίσω φτερών
.


Δεν υπάρχουν σχόλια: