Οι φίλοι του μπλοκ

Σάββατο 20 Μαρτίου 2010

Euphorbia dendroides

Κατάπολα 02/04/2007 ρέμα του φονιά

Η Euphorbia dendroides (L. 1753) είναι μεσογειακός θάμνος με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα.
Αμοργιανό όνομα: γαλαστοιβή, γαλατόφονος.
Βιότοπος: απότομες βραχώδεις ασβεστολιθικές πλαγιές με μέτωπο συχνά προς την θάλασσα σε υψόμετρα 0-500 μ. Συχνά σχηματίζει συστάδες.
Πολυετής διακλαδισμένος θάμνος με διάμετρο έως 2 μ. Φυλλοβόλος, ρίχνει τα φύλλα του το καλοκαίρι.
Ετυμολογία:
Euphorbia < ευ (καλώς) + φέρβω (τρέφω, βοσκω) και φορβή (τροφή, βοσκή) [2] Σύμφωνα με τον Πλίνιο, από το γιατρό Εύφορβο που ανακάλυψε τις θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού. [3] Σύμφωνα με τον Treccani από το λατινικό euphorbium, που προέρχεται από το ελληνικό «ευφόρβιον».
dendroides < δένδρο + είδος ==> με την μορφή δένδρου = δενδροειδής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: