Οι φίλοι του μπλοκ

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

Μανιτάρια της Αμοργού


Στην Αμοργό το μανιτάρι διατηρεί το αρχαίο όνομα «αμανίτης» και λέγεται «μανίτης». (Αλλά και η λέξη μανιτάρι είναι υποκοριστικό του αμανίτης). Ανάλογα με κάποιο χαρακτηριστικό στην μορφή ή το χρώμα του καπέλου και με τους βιότοπους που βρίσκονται οι μανίτες στην Αμοργό ονομάζονται κοκκινίτες, αγκαθίτες, αρτηκίτες, λαρδίτες, φουσκίτες, κ.α.

Ακολουθεί ένας κατάλογος με μανιτάρια από την Αμοργό:

Agaricus bisporus, Agaricus bresadolanus, Agaricus campestris var. campestris, Agaricus litoralis, Agaricus pampeanus, Agaricus porphyrizon, Agaricus pseudopratensis, Agaricus silvaticus

Aleurodiscus dextrinoideocerussatus

Amanita ovoidea, Amanita proxima

Auricularia auricula-judae

Bolbitius titubans var. titubans

Boletus impolitus, Boletus lupinus, Boletus luridus, Boletus pulverulentus, Bovista plumbea

Byssomerulius corium

Ceratobasidium cornigerum

Ceriporia purpurea

Clitocybe odora, Clitocybe rivulosa

Conocybe rickenii, Conocybe semiglobata

Coprinellus radians

Coprinopsis picacea, Coprinopsis radiata

Coprinus sterquilinus, Coprinus vosoustii

Cortinarius caligatus, Cortinarius infractus

Crepidotus epibryus, Crepidotus variabilis

Crinipellis scabella

Entoloma griseopruinatum

Entoloma hirtipes

Exidiopsis calcea

Galerina laevis

Geastrum campestre, Geastrum pseudolimbatus, Geastrum rufescens

Gloeophyllum abietinum

Gymnopus dryophilus, Gymnopus quercophilus

Hemimycena cephalotricha, Hemimycena lactea, Hemimycena pithyophila, Hemimycena pseudocrispula

Henningsomyces candidus

Hyphoderma medioburiense

Hyphodontia gossypina, Hyphodontia juniperi, Hyphodontia quercina, Hyphodontia sambuci

Inonotus tamaricis

Lactarius atlanticus

Lepiota clypeolaria, Lepiota erminea

Lepista nuda

Leucoagaricus menieri

Lycoperdon lividum, Lycoperdon pratense

Macrocystidia cucumis

Macrolepiota excoriata

Marasmius anomalus var. microsporus, Marasmius wynnei

Melanoleuca brevipes, Melanoleuca exscissa var. exscissa, Melanoleuca grammopodia

Mycena arcangeliana, Mycena bertaultiana, Mycena galopus, Mycena parca, Myriostoma coliforme

Panaeolus cinctulus, Panaeolus papilionaceus var.  papilionaceus

Parasola hercules, Parasola megasperma. Parasola schroeteri

Peniophora lycii, Peniophora quercina, Peniophorella praetermissa

Perenniporia meridionalis

Phellinus igniarius, Phellinus punctatus, Phellinus rimosus, Phellinus rosmarini, Phellinus torulosus

Phlebia rufa

Pisolithus arhizus

Pleurotus eryngii var. eryngii, Pleurotus eryngii var. ferulae

Pluteus nanus, Pluteus phlebophorus

Polyporus meridionalis

Postia subcaesia

Psathyrella bipellis, Psathyrella candolleana, Psathyrella lutensis, Psathyrella panaeoloides, Psathyrella prona f. prona, Psathyrella tephrophylla

Psilocybe coprophila, Psilocybe subcoprophila

Radulomyces confluens

Resupinatus applicatus

Russula chloroides, Russula praetervisa

Schizopora paradoxa

Sphaerobolus stellatus

Steccherinum ochraceum

Stropharia coronilla

Tubaria furfuracea

Tubaria hiemalis

Vararia ochroleuca

Volvariella gloiocephala

Vuilleminia megalospora

Xerocomus chrysenteron

Πηγή: ΗΛΙΑ ΠΟΛΕΜΗ, Συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας των Κυκλάδων (Κεντρικό Αιγαίο): Μελέτη των βασιδιομυκήτων στα νησιά Άνδρο, Νάξο και Αμοργό, Πανεπιστήμιο Πατρών 2010

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: